ข่าวด่วน Amnatcharoen Ver.19/02/58 11:22 สามารถแสดงรายงานตามหมวดงบ ตามกิจกรรมหลัก และเจาะลงถึงโครงการ ข่าวด่วน ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ PHSIS_12 version 1.2 ได้ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อส่งให้ สนย.เรียบร้อยแล้ว หากพบความผิดพลาดแจ้ง E_mail : anank2379@gmail.com หรือ โทร. 089_724_2313

 
 

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
หมวด
ระดับเขต/จังหวัด
CUP
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย ทุกหมวดงบประมาณ ปี 2560 ของหน่วยงาน : เขตสุขภาพที่ 10
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10